Search

Queixals del seny

Els queixals del seny, també coneguts com tercers molars o queixals cordals, són els últims dents a aparèixer, generalment entre els 18 a 24 anys.
Algunes persones poden no tenir prou espai a la boca perquè càpiguen correctament, de manera que apareixen tallades parcialment a la geniva.
Això es coneix com Queixals del seny Impactats.

Encara que inicialment poden no provocar problemes, a la llarga apareixen dificultats per obrir la boca o empassar.

Algunes de les causes més comunes quan es veuen afectats els queixals del seny són:

Un queixal del seny infectat pot causar problemes mèdics greus, per tant és important posar-se en contacte el més aviat possible amb l’odontòleg.
Abans de l’eliminació del queixal, segurament es necessita netejar la infecció al voltant del queixal amb analgèsics i / o antibiòtics.

Per descomptat som bastant conservadors sobre qualsevol extracció de dents, i cal assegurar molt bé amb una placa de raigs X abans de prendre la decisió final d’eliminar-los o no.

Comparteix
Queixals del seny is highly popular post having 1 Twitter shares
Share with your friends
Powered by ESSB