Search

Substitució d'amalgames

El mercuri és una substància tòxica que es troba moltes vegades en l’alimentació i en la contaminació mediambiental. Aquest metall no s’elimina de l’organisme i per tant es va acumulant en major o menor grau durant el pas de el temps, podent provocar quadres d’intoxicació de mercuri.

Les amalgames contenen una part de mercuri que es va desprenent al llarg de la vida de la reconstrucció. Si bé són quantitats mínimes, no deixen de ser un perill a persones sensibles a aquest metall o que hagin tingut una exposició important a aquesta substància.

L’eliminació de l’amalgama de la boca, no només elimina el risc d’exposició al mercuri, sinó també la quantitat de metall a la boca i que pot interferir en els camps energètics de l’organisme.

Si bé la seva eliminació és beneficiosa, s’ha de realitzar amb totes les garanties per a minimitzar l’exposició addicional tant del pacient com del propi personal de la clínica, Tot el nostre equip esta entrenat per seguir exhaustivament un protocol de seguretat tant per a nosaltres com per als nostres pacients, a finalitat d’evitar l’exposició innecessària.

Protocol bàsic de protecció

Passos que permeten reduir enormement l’exposició al mercuri:

Comparteix